Mga Detalye ng Posisyon
MaikliMahaba
Kita
pagkawala
 • 1.08263
 • 1.08023
 • 1.07783
 • 1.07543
 • 1.07303
 • 1.07063
 • 1.06823
 • 1.06583
 • 1.06343
 • 1.06103
 • 1.05863
 • 16
 • 12
 • 8
 • 4
 • 0%
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
1.07063
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data 2024-06-16 16:40:16