Mahabang Posisyon
Maikling Posisyon
Lahat
56.5%
43.5%
Exness
54.71%
45.29%
XM
48.71%
51.29%
IC Markets
63.87%
36.13%
FBS
52.69%
47.31%
GMI
58.7%
41.3%
Doo Prime
58.87%
41.13%
Vantage
67.82%
32.18%
Justforex
47.3%
52.7%
Ec Markets
39.68%
60.32%
TMGM
72.68%
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data2024-07-26 01:02:25