Mahabang Posisyon
Maikling Posisyon
Lahat
77.32%
Exness
82.4%
XM
83.71%
IC Markets
70.75%
FBS
81.16%
GMI
76.18%
Vantage
80.59%
Doo Prime
66.51%
33.49%
Justforex
90.41%
Ec Markets
55.71%
44.29%
TMGM
85.82%
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data2024-06-16 17:03:34