จำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมการประเมิน

132,449

จำนวนธุรกรรมทั้งหมด

10,104,036

เงินฝากเข้าสะสม

USD 2,503,747,108

เวลาอัปเดท
FOREX.com
คะแนนโดยรวม
AAA

FOREX.com

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
415 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$14.64/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.62/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
1
FXTM
คะแนนโดยรวม
AAA

FXTM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
404.7 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$9.52/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-5.02/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
2
XM
คะแนนโดยรวม
AAA

XM

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
384.9 ms
ซื้อขาย slippage
-0.5
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$7.18/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-6.22/Lot Poor
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
3
Goldwell Capital
คะแนนโดยรวม
AAA

Goldwell Capital

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
390.8 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$8.13/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.93/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
4
Equiti
คะแนนโดยรวม
AAA

Equiti

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
277.5 ms
ซื้อขาย slippage
-0.5
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$12/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-3.98/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AAA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
5
EASYBESTWIN
คะแนนโดยรวม
AAA

EASYBESTWIN

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
498.1 ms
ซื้อขาย slippage
-1.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$20/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.49/Lot Perfect
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
D
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
6
GMI
คะแนนโดยรวม
AAA

GMI

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
413.4 ms
ซื้อขาย slippage
-0.3
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$13.39/Lot
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-4.17/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
B
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
7
Fox Markets
คะแนนโดยรวม
AAA

Fox Markets

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
311.5 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$15.1/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-2.79/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
8
AUS GLOBAL
คะแนนโดยรวม
AAA

AUS GLOBAL

คะแนนโดยรวมAAA

ความเร็วในการทำธุรกรรม
341.9 ms
ซื้อขาย slippage
-0.1
ต้นทุนการทำธุรกรรม
$10.32/Lot Perfect
ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์
$-0.83/Lot
คะแนนการตัดการเชื่อมต่อ
AA Perfect
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
9
ดูเพิ่มเติม
เริ่มเปรียบเทียบ(0/5)
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ
เลือกโบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบ